Polityka plików cookies

Warunki korzystania
Każdorazowe korzystanie w witryn znajdujących się w domenie Goomba.pl oznacza akceptacje niniejszych postanowień.

Ochrona danych osobowych
Portal nie przechowuje danych osobowych użytkowników w myśl rozumienia ustawy o Ochronie Danych Osobowych z 29 sierpnia 1997.

Ochrona adresów e-mail
Żaden adres e-mail użyty w celu rejestracji dostępu do witryn w domenie Goomba.pl nie będzie przekazany podmiotom trzecim.

Zakres udostępnianych danych
Podmiotom trzecim nigdy nie są przekazywane dane dotyczące konkretnych, identyfikowalnych użytkowników, a jedynie zagregowane statystyki.

Cookies
Witryna może tworzyć i odczytywać cookies wykorzystywane przez podmioty trzecie, w szczególności przez: Google Inc. z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043 (USA). Te same zastrzeżenia dotyczą web beacons wykorzystywanych podczas przekazywania użytkownika do systemu reklamowego. Witryna może zapisywać i odczytywać cookies DART tworzone przez Google Inc. w celu dopasowania treści reklam do preferencji użytkownika. Aby zrezygnować z tej funkcjonalności prosimy odwiedzić witrynę Google Privacy Center.

Wyłączenie odpowiedzialności
Pomimo dochowania najwyższych standardów redakcyjnych nie zapewniamy jakiejkolwiek gwarancji na zawarte w portalu informacje. W szczególności dotyczy to odpowiedzialności za wyniki zastosowania lub niezastosowania informacji zawartych na portalu. Wydawca Goomba.pl nie odpowiada również za wszelkie możliwe straty wynikające z niemożliwością uzyskania dostępu do portalu.

Prawa autorskie
Każdy artykuł własny jest oznaczony sygnaturą autora. Jego dalsze wykorzystywanie jest możliwe jedynie za pisemną zgodą wydawcy. Komentarze i wpisy do sekcji edytowalnych przez użytkownika pozostają własnością autora. Autor wpisu zgadza się na wykorzystywanie go w wszystkich mediach publikowanych przez wydawcę z zachowaniem informacji o autorze.

Nota prawna
Właściciele portalu Goomba.pl mają wyłączne prawo do zawartości umieszczonej na portalu i w każdej chwili, bez uprzedzenia, mogą ją modyfikować, zaprzestać rozwijania portalu, zaprzestać oferowania jakichkolwiek usług i skasować dane udostępnione poprzez ten portal, tymczasowo lub na stałe, nie ponosząc z tego tytułu żadnych konsekwencji zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jednocześnie informujemy, że wykorzystanie materiałów zamieszczonych na portalu Goomba.pl może się odbyć wyłącznie po uzyskaniu zgody właścicieli portalu. Dodatkowo uprzedzamy, że Goomba.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zastosowania się do informacji zawartych w artykułach i informacjach prasowych publikowanych na łamach Goomba.pl.

Osoby, które naruszą powyższe postanowienia regulaminu mogą zostać zablokowane na portalu Goomba.pl.